SAMORZĄD GMINY Suchy Las

WŁADZE GMINY Suchy Las

Wójt Gminy Suchy Las.

Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy
Suchy Las

Zastępca Wójta Gminy Suchy Las.

Marcin Buliński

Zastępca Wójta Gminy Suchy Las

(do 11.05.2023 r.)

Sekretarz Gminy Suchy Las.

Marcin Kołodziejczak

Sekretarz Gminy Suchy Las

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las


ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Sekretariat:


tel.: 61 89 26 250

fax: 61 81 25 212

ug@suchylas.pl

Poniedziałek: 10:00-17:00

Wtorek: 8:00-14:00

Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-14:00

Piątek: 8:00-14:00

RADA GMINY Suchy Las

RADA GMINY Suchy Las

Przewodniczący Rady Gminy:Radosław Banaszak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:Tomasz Sztolcman

Pozostali członkowie Rady Gminy:Anna Ankiewicz


Marian Bajer


Jarosław Dudkiewicz


Zbigniew Hącia


Maciej Jankowiak


Iwona Koźlicka


Krzysztof Łączkowski


Joanna Pągowska


Michał Przybylski


Wiesława Prycińska


Joanna Radzięda


Robert Rozwadowski


Grzegorz Słowiński

Działalność Rady Gminy Suchy Las w 2022 r.

144

podjętych uchwał 


3

interpelacje

3

zapytania zgłoszone

do Wójta Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Las

Przewodniczący MRG:Kacper CzerwińskiWiceprzewodnicząca MRG:Weronika PoznańskaSekretarz MRG:Max Hadyński

Pozostali członkowie MRG:Michalina Dybała


Franciszek Gulczyński


Hubert Dachniewski


Adrian Kachel


Oliwia Kołodziejczak


Lena Kuraszyńska


Wojciech Chudy


Julia Siudak


Franciszek Ślęzak


Weronika Wieczorek


Julia Ząbek


Aleksandra Żabicka

W dniu 26.04.2023 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las kadencji 2023-2025. W 4 okręgach wyborczych wyłoniono 15 Radnych - Juniorów. Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy jest p. Joanna Radzięda - Radna Gminy Suchy Las. 

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli GMINY Suchy Las

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli GMINY Suchy Las.

Osiedle Biedrusko:

Radosław Banaszak

Chludowo:

Halina Gramsch

Golęczewo:

Katarzyna Kachel

Jelonek:

Andrzej Bartkowiak

Osiedle Grzybowe:

Jarosław Dudkiewicz

Osiedle Suchy Las:

Sylwia Szenk

Osiedle Suchy Las - Wschód:

Anna Ankiewicz

Zielątkowo:

Wiesława Rodowska

Złotkowo:

Sylwia Sawińska

Złotniki - Osiedle:

Grzegorz Słowiński

Złotniki - Wieś:

Ewa Korek


Nagrody i certyfikaty

ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia"

"Gmina dobra do życia" to ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, który bada jakość życia w każdej z 2.477 gmin w Polsce. 


Zestawienie opracował prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia".

Laureatów rankingu wyłoniono na podstawie 63 wskaźników, takich jak: poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem stworzyły syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, którego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.


Z całego województwa wielkopolskiego to właśnie Gmina Suchy Las osiągnęła najwyższy Wskaźnik Jakości Życia. W skali całego kraju Gmina Suchy Las zajęła 9. miejsce.


W tym roku we współpracy z Instytutem Pokolenia opracowany został także dodatkowy Wskaźnik 6OFR, na który składa się 17 z powyższych 63 wskaźników cząstkowych. To wskaźniki, które wpisują się w wypracowaną w Instytucie koncepcję 6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin

Wyróżnienie w rankingu Serwisu Samorządów PAP.
ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" - zdjęcie laureatów.
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" XVIII edycja.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"

W XVIII edycji Rankingu Samorządów 2022 Gmina Suchy Las uplasowała się na VII miejscu w kategorii gminy wiejskie.


Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce.

Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ranking pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota" 


Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" po raz kolejny opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów, tym razem za lata 2019-2021. Również w tym zakresie Gmina Suchy Las znalazła się w krajowej czołówce.


Ranking został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy przy jego tworzeniu wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w ciągu ostatnich trzech lat w podziale na gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. 


Spośród 1.523 gmin uwzględnionych w zestawieniu Gmina Suchy Las uplasowała się na 1. miejscu w powiecie poznańskim i 2. miejscu w województwie wielkopolskim. Średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 2.474,16 zł dały gminie Suchy Las 23. miejsce w kraju.


To wynik, który powinien zadawalać zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańców. Tym bardziej, że ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych, także dla samorządów. Pandemia, wojna w Ukrainie, sytuacja gospodarcza – wzrost cen towarów i usług, stóp procentowych czy nośników energii  mają swoje przełożenie na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Efektem tego jest spadek wydatków na inwestycje we wszystkich kategoriach jednostek samorządu terytorialnego, czyli gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i województwach, co podkreślają autorzy rankingu.