REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Uchwały RADY GMINY - obszary

W 2022 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła 144 uchwały. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu finansów. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Niekiedy uchwały odnosiły się do stawek podatków i opłat lokalnych, dotacji przedmiotowych a także udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Drugim często poruszanym zagadnieniem były nieruchomości komunalne. Mocą uchwał wyrażano zgodę na sprzedaż bądź zawarcie umowy dzierżawy czy najmu gminnych nieruchomości gruntowych. 


Wiele uchwał dotyczyło również kwestii organizacyjnych i ustrojowych. W ciągu roku radni m.in. rozpatrywali różnego rodzaju skargi oraz dokonywali zmian w składach osobowych poszczególnych Komisji. Ogłoszony został również tekst jednolity Statutu Gminy Suchy Las.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy