Związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie

Związki i Stowarzyszenia

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 1990 r.


Działania na rzecz rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, m.in. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie społeczno-gospodarczej, nauki, kultury i ochrony zdrowia, rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą.

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 1991 r.


Jego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez: działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.Zdjęcie przedstawia logo Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej


Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 2005 r.


Organizacja zajmuje się wspieraniem rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej, promocją miejsc atrakcyjnych turystycznie, integracją gmin w zakresie turystyki, a także koordynowaniem działań turystycznych. 

Gmina Suchy Las za pośrednictwem PLOT bierze udział w imprezach i targach turystycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, partycypuje w projektach (wydawnictwa turystyczne, mapy, akcje typu "Poznań za pół ceny"), wizytach studyjnych (np. przy okazji otwarcia nowych muzeów), organizacje z terenu gminy uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PLOT. W Gazecie Sucholeskiej regularnie publikowane są artykuły o tematyce turystycznej przygotowywane przez PLOT.  

We wrześniu 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której Gmina Suchy Las jest członkiem, przez reprezentację Pawła Andrzejewskiego. 


16 września 2022 r. odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia PLOT. W trakcie zebrania odbył się wybór władz stowarzyszenia. Reprezentacja Gminy Suchy Las została wybrana na następną kadencję do Komisji Rewizyjnej PLOT. 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11"

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11"

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 2006 r.


Stowarzyszenie powstało celem inicjowania, przygotowywania i realizacji działań umożliwiających jak najszybszą budowę drogi S11 o standardach drogi ekspresowej. 

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Metropolia Poznań


Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 2010 r.


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, w tym propagowanie wymiany doświadczeń, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, kulturalno-społecznych, prac naukowo-badawczych, działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej.  

Gmina Suchy Las aktywnie wzięła udział w promowaniu kolejnej edycji Badania Klimatu Rowerowego w 2022 r., którego partnerem strategicznym jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Badania odbywały się od października do grudnia, a zadaniem gminy było zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety. 
Stowarzyszenie LGD "Kraina Trzech Rzek".

Stowarzyszenie LGD "Kraina Trzech Rzek"

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 2015 r.


LGD Kraina Trzech Rzek to organizacja, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji strategii Rada LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na jej wdrażanie - łącznie 9.000.000 zł na lata 2016-2023.


Misją stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek jest propagowanie idei partnerstwa i współdziałania trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego, na obszarze objętym LSR, w celu rozwoju tego obszaru, zachowania walorów, oraz poprawy warunków życia.


LGD prowadzi nieodpłatne doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie. 

Jako członek Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzecz 13 września 2022 r. Gmina Suchy Las gościła delegacje z Irlandii, Hiszpanii i Finlandii. Przyjechały one na zaproszenie LGD Kraina Trzech Rzek i była to wizyta studyjna w ramach projektu Smart Village, której celem jest zaprezentowanie gościom dobrych praktyk w gminach należących do LGD.


W Suchym Lesie wizytujące osoby miały okazję zwiedzić Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną. Tu także odbyło się spotkanie, w czasie którego gościom została przedstawiona gmina oraz projekty Sucholeskiego Roweru Gminnego, rozwoju fotowoltaiki dostępnej dla mieszkańców czy szerokopasmowego Internetu. Kolejnym punktem było zwiedzanie zrewitalizowanych budynków – dworca kolejowego w Złotnikach (w którym poza poczekalnią dla podróżnych mieszczą się siedziby Straży Gminnej i filii biblioteki) oraz "Starego Baru" w Chludowie.

W ramach współpracy z 3 Lokalnymi Grupami Działania LGD Kraina Trzech w 2022 roku zrealizowała też projekt Szlakiem Ukrytych Skarbów, w którym powstały wiaty rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jedna z wiat stanęła w Golęczewie przy współpracy z Urzędem Gminy Suchy Las. W ramach projektu powstała też interaktywna mapa. 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


To największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, której podstawowym celem  jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. 

Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. 
Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt".

Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt"

Rok dołączenia Gminy Suchy Las: 2008 r.


Dnia 28 lutego 2008 r. uchwałą Nr XIX/162/2008 Rady Gminy Suchy Las przyjęty został statut Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - Schronisko". 

Związek tworzy 11 gmin, a mianowicie: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz. 

Związek powstał celem wspólnego wykonywania zadania publicznego  w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, w Gminie Kostrzyn. 

Schronisko zostało wybudowane w 2015 r. i na rzecz Gminy Suchy Las realizuje następujące działania: 

Dodatkowo schronisko prowadzi odpłatną działalność usługową, w tym: hotel, wybiegalnię, krematorium dla zwierząt i cmentarz.

współpraca z gminami partnerskimi

Gmina Suchy Las ma oficjalne partnerstwa z czterema samorządami:  Isernhagen (Niemcy), Tamasi - Rególy (Węgry), Poronin (Polska) i Hnivan (Ukraina). 


Nieoficjalnie sucholeski samorząd współpracuje z Cherrueix w regionie Bretania (Francja) oraz Gminą Nekor w Czechach, z którą porozumienie o współpracy zawarło OSP Golęczewo na poziomie tamtejszej jednostki strażackiej. 


W 2022 roku w ramach partnerskiej współpracy Gminy Suchy Las oraz Gminy Isernhagen zorganizowano zimowe spotkanie młodzieży z Polski i z Niemiec. Tym razem odbyło się ono w terminie od 28 stycznia do 1 lutego 2022 r. w miejscowości Torfhaus w Niemczech.


W ramach partnerskiej współpracy Gminy Suchy Las z Gminą Isernhagen oraz z Gminą Tamasi zorganizowana została również letnia wymiana młodzieży. Spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Węgier odbyło się w terminie od 14 do 21 sierpnia 2022 r. na Węgrzech, w Debreczynie.


Ponadto, delegacja Gminy Suchy Las na czele z Wójtem Gminy Grzegorzem Wojterą, wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Gminę Isernhagen w terminie 6-10.07.2022 r. Obok  Gminy Suchy Las w spotkaniu, którego głównym celem było poznanie się włodarzy gmin partnerskich z nowo wybranym burmistrzem Timem Mithöferem z Isernhagen, wzięli również udział przedstawiciele Tamasí.


Z okazji 30-lecia powstania Stowarzyszenia Bretania-Polska w Rennes we Francji w dniach 14-19 lipca 2022 r. odbyła się konferencja. Gminę Suchy Las reprezentowali Wójt Gminy, Skarbnik Gminy  oraz przedstawiciele stowarzyszenia - Towarzystwo Przyjaciół Europy.Zdjęcie grupowe przedstawicieli szkół podstawowych gminy Poronin i gminy Suchy Las.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁAMI


W drugiej połowie października 2022 r. do partnerskiej gminy Poronin, na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchem, pojechała czteroosobowa delegacja z gminy Suchy Las, na czele z Zastępcą Wójta Marcinem Bulińskim. 


Podczas tej wizyty Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem oficjalnie przypieczętowały współpracę. 


Umowę o partnerstwie swoimi podpisami sygnowali dyrektorzy obu placówek oświatowych – Maria Antas i Bronisław Chowaniec-Lejczyk. Dokument ten określa cele oraz obszary współpracy, w oparciu o które podejmowane będą konkretne działania.

 święto wina


Burmistrz Tamasi (Węgry) Porga Ferenc we wrześniu 2022 r. zaprosił gminy partnerskie (Suchy Las, Isernhagen i Stollberg– Niemcy) na doroczne święto wina, w czasie którego odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta, koncerty lokalnych i zaproszonych artystów oraz festyn


Była to też okazja, by w międzynarodowym gronie porozmawiać na tematy dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej Europy – m.in. o kryzysie energetycznym i sposobach radzenia sobie z nim w poszczególnych krajach.


Gminę Suchy Las w Tamasi reprezentowali: Radosław Banaszak - Przewodniczący Rady Gminy Suchy La i Jarosław Dudkiewicz - Radny Gminy Suchy Las, Anna Małłek – Prezes Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy, Kamilla Kandulska-Gulczyńska – koordynator wymian młodzieży, Violetta Pałącarz – Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy i Barbara Stachowiak z Referatu Promocji Urzędu Gminy.

Zdjęcie przedstawia osoby podczas uroczystego przemarszu ulicami miast.
Zdjęcie grupowe delegacji z gmin partnerskich podczas obchodów Dni Gminy Suchy Las.

dNI gMINYNa obchody Dni Gminy Suchy Las, które miały miejsce w dniach 24-27.06.2022 r. zaproszone zostały delegacje z gmin partnerskich. 


Delegacje miały okazje uczestniczyć w festynie gminnym. Na wydarzeniu pojawili się przedstawicie z Isernhagen, Poronina i Hniwania.