OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Suchy Las porównywana jest do 140 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Suchy Las (z obszaru województwa wielkopolskiego) należą m.in. Gmina Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Kaźmierz. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra, bowiem w pięciu z sześciu analizowanych obszarów gmina osiągnęła sprzyjającą bądź bardzo sprzyjającą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Wyjątkiem jest aspekt infrastrukturalny, w którym Gmina Suchy Las jest na średnim poziomie pośród analizowanych gmin. W obszarze gospodarczym Gmina Suchy Las jest od wielu lat liderem, co bardzo korzystnie świadczy o Gminie.