ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 17%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Bardzo dobrze prezentują się wskaźniki dochodów podatkowych na mieszkańca oraz dochody ogółem na mieszkańca, które w 2022 r. wynosiły ponad 10.900 zł (średnia z lat 2020-2022). Większość wskaźników znajduje się w 2022 r. w sytuacji określonej jako przeciętna, ale dzięki bardzo sprzyjającym wskaźnikom dochodowym opisanym wyżej sytuacja budżetowa określona została jako sprzyjająca.

Wskaźniki w obszarze BUDŻET

Wyjaśnienie: