ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję sucholeskiej edukacji w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Na uwagę zasługują bardzo sprzyjające wskaźniki dotyczące liczebności oddziałów w szkołach podstawowych oraz współczynnik skolaryzacji przedszkolnej, który jest najlepszy pośród analizowanych gmin. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r., a przy tym jednocześnie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która zmalała do poziomu 9.669,85 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2020-2022). Pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Gminy Suchy Las na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako przeciętna.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA

Wyjaśnienie: