ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Suchy Las należy ocenić jako bardzo dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, wpływy z podatków PIT i CIT oraz wpisy do REGON sytuacja gminy jest bardzo sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Dodatkowo większość wskaźników znajduje się w sytuacji sprzyjającej. To połączenie oznacza, że Gmina Suchy Las jest po raz kolejny liderem gospodarczym na tle analizowanych gmin.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA

Wyjaśnienie: