ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Suchy Las w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Suchy Las wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca dotacji dla organizacji pożytku publicznego oraz odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy.  Należy również wskazać na znaczący wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Wyjaśnienie: