Karta Dużej Rodziny

Logo Suchy Las + FOR YOU.

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej


Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las została wprowadzona na mocy Uchwały Nr VI/97/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Programu "Karta Dużej Rodziny” i jest adresowana do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las.

Karta Dużej Rodziny - INFORMACJE

Aktualnie dla rodzin z Gminy Suchy Las dostępne są karty w ramach następujących programów:

198

Liczba wydanych kart ogółem

w 2022 r.

2 320

Liczba wydanych kart ogółem do 31.12.2022 r.

Grafika Suchy Las + For You.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie.
Zdjęcie budynku Parku Wodnego OCTOPUS

Partnerzy karty duŻej rodziny gminy suchy las