Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Suchy Las

Program "Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las”

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII/110/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Ogólnopolska Karta Seniora — edycja Gmina Suchy Las”.

Program obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, skierowanych do osób zamieszkujących na terenie Gminy Suchy Las, które ukończyły 60. rok życia. 

W 2022 r. nie zaszły istotne zmiany w programie.

Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Suchy Las- INFORMACJE

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Gminy Suchy Las, który ukończył 60 lat.

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo na podstawie wniosku złożonego przez Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Suchy Las dostępny jest tutaj:  WNIOSEK

Odbiór karty następuje osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Bogusławskiego 17) w godzinach pracy Ośrodka. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Seniora.

910

Liczba wydanych kart 

ogółem

152

Liczba wydanych kart w 2022 r.

PEŁNA LISTA PartnerÓW Programu I KORZYŚCI - SPRAWDŹ!

Zdjęcie przedstawia loga.