wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

Działania Gminy zostały podzielone na obszary: