współpraca z jednostkami pomocniczymi

Współpraca z organami jednostek pomocniczych

Współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy odbywa się na bieżąco. Jest ona prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy realizujących tzw. zadania lokalne na dany rok, wynikające z Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej, w zakresie organizacyjnym przez Sekretarza Gminy, w zakresie finansowym przez Skarbnika Gminy. Ponadto, co do zasady odbywają się cykliczne spotkania Wójta Gminy z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. 

Niestety, w 2022 r. z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 nie odbyło się takie spotkanie. Podczas takich spotkań omawiano w szczególności bieżącą realizację tzw. zadań lokalnych (w tym sposób ich przygotowania i rozliczania), zasady korzystania ze świetlic wiejskich i osiedlowych oraz sprawy bieżące. W 2023 r. takie spotkanie odbyło się w dniu 13 marca.


Ponadto, zgodnie ze Statutem Gminy Suchy Las przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi uczestniczą w comiesięcznych sesjach Rady Gminy Suchy Las. 

Przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi w Gminie Suchy Las w 2022 r.

Przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi w Gminie Suchy Las.

Działania na rzecz integracji lokalnej mieszkańców

Działania wspomagające lokalną integrację mieszkańców wykonywane są przede wszystkim w ramach Programu pobudzania aktywności obywatelskiej – w wyniku realizacji tzw. zadań lokalnych przez organy jednostek pomocniczych gminy - osiedla i sołectwa. Wszystkie jednostki pomocnicze zaplanowały na 2022 r. środki na działania integracyjne mieszkańców. W ramach działań integracyjnych są realizowane m.in. wspólne akcje sprzątania świata, festyny z okazji Dnia Dziecka, Parafiada, Dożynki, spotkania patriotyczne z okazji Święta 11 Listopada, wyjazdowe warszaty szkoleniowe czy spotkania mikołajkowe i wigilie. Najwięcej imprez udało zrealizować się okresie letnim i wczesno jesiennym.

Zdjęcie przedstawia osoby zebrane na scenie.

osiedle biedrusko

Zarząd Osiedla Biedrusko przeprowadził w roku 2022 następujące (ważniejsze) imprezy integracyjne:

Zdjęcie dzieci na rowerach.
Plakat "Piknik Rodzinny".
Plakat "Dzień Kobiet".

Sołectwo Chludowo

Plakat "II Śpiewani Patriotyczne w Starym Barze.".
Plakat "Międzynarodowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE".
Zdjęcie występu tanecznego na scenie.
Zdjęcie osób zebranych na scenie.
Zdjęcie przestawia tańczące dzieci i kobiety.

Sołectwo golęczewo 

Zdjęcie kobiety i mężczyzny.
Zdjęcie kobiet przy pomniku.
Zdjęcie przedstawia występ muzyczny.

Sołectwo jelonek

Zdjęcie grupowe osób.
Plakat "Sylwester 2023".
Plakat "Andrzejkowe plenerowe na Grzybowym".
Zdjęcie dzieci z eko-torbami.
Zdjęcie osób przy stole w sali.
Zdjęcie przedstawia naukę masażu serca na manekinie.
Zdjęcie osób na polanie.

osiedle grzybowe

Oprócz imprez Zarząd Osiedla cyklicznie organizował zajęcia na świeżym powietrzu oraz w świetlicy: Salsation, tai-chi, naukę szachów, zajęcia fitness, jogę i inne.

Zdjęcie przedstawia występ teatralnych przed dziećmi.
Zdjęcie przedstawia dzieci oglądające występ klauna.
Zdjęcie dzieci i dorosłych w sali.
Zdjęcie przedstawia pieczenie kiełbasek.

osiedle suchy las

Oprócz imprez Zarząd Osiedla cyklicznie organizował zajęcia na świeżym powietrzu: Salsation, naukę jazdy na rolkach, zajęcia fitness, jogę.

Zdjęcie przedstawia osób w uniesionymi rękoma.
Zdjęcie ćwiczących kobiet.
Zdjęcie dzieci na pikniku rodzinnym.
Zdjęcie osób trzymających sztandar przy tablicy pamiątkowej.
Zdjęcie stoiska "Suchy Las".

osiedle suchy las - wschód

Najważniejsze ubiegłoroczne zadania lokalne na terenie osiedla Suchy Las Wschód to budowa pierwszego etapu placu zabaw przy ul. Fortecznej, dalszy rozwój Terenu Aktywnej Edukacji i Sportu poprzez zakup i montaż kolejnych zabawek : pajęczarki i zabawki edukacyjnej typu bębenki. Wykonano na terenie osiedla wiele nasadzeń drzew , krzewów i kwiatów za kwotę 20 tys zł. Oprócz imprez Zarząd Osiedla cyklicznie organizował zajęcia na świeżym powietrzu – spacery nordic walking, jogę. 


Najważniejsze imprezy integracyjne:

Zdjęcie przedstawia pieczenie kiełbasek.
Zdjęcie dzieci i Św. Mikołaja.
Zdjęcie dzieci bawiące się na placu zabaw.
Zdjęcie osób zebranych na placu.
Zdjęcie kobiet z kijkami Nordic Woalking.
Zdjęcie kobiet na macie.

Sołectwo zielątkowo

Zdjęcie przedstawia tanie zespołu ludowego.
Zdjęcie osób zebranych przy ubranej choince, pod budynkiem.
Zdjęcie rowerów.
Plakat "Pożegnania lata w Zielatkowie".
Plakat "Spotkanie dzieci z Mikołajem".

Sołectwo złotkowo

Zdjęcie dzieci podczas konkurencji na pikniku rodzinnym.
Zdjęcie dmuchńców.
Plakat "Dzień Kobiet w Złotkowie".

złotniki - osiedle

Zdjęcie dzieci wykonujących prace plastyczne.
Plakat "Wigilia Osiedlowa".
Plakat "Dzień Dziecka i Matki".
KGW Złotniki.

złotniki - wieś


Sołectwo zorganizowało również sprzątanie świata, ognisko na rozpoczęcie wakacji i Mikołajki.

Zdjęcie osób siedzących na krzesłach pod budynkiem.
Zdjęcie osób siedzących przy drewnianej altance.
Zdjęcie przedstawia stoisko "Złotniki".
Zdjęcie grupowe osób.
Zdjęcie grupowe dzieci i Św. Mikołaja.

realizacja programu pobudzania aktywności obywatelskiej

Wszystkie 11 gminnych jednostek pomocniczych - sołectw i osiedli zaplanowało w 2022 r. środki na realizację zadań lokalnych w ramach Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej (uchwała nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. z późn. zm.) Zadania w ramach tego Programu udało się zrealizować na poziomie 89,26%.

Wykonanie programu Pobudzania Aktywności w 2022 r.

Realizacja Programu Pobudzania Aktywności w 2022 r.

Suchy Las – ul. Forteczna 

PLAC ZABAW - doposażenie placu zabaw ze środków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las Wschód.

Suchy Las – ul. Poziomkowa 

PARK - budowa boiska do mini koszykówki ze środków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las.

Zdjęcie huśtawek na placu zabaw.
Zdjęcie kosza do koszykówki.

Suchy Las – ul. Szkółkarska 

PARK - zakup stołu do Teqball’a ze środków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las. ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Zdjęcie stołu do Teqball`a.

Zielątkowo

GÓRA SANECZKOWA - zagospodarowanie terenu z nasadzeniami ze środków zadania lokalnego Sołectwa Zielątkowo.

Zdjęcie przedstawia nasadzenia na górce saneczkowej.

Złotniki Osiedle 

PLAC ZABAW przy ul. Kochanowskiego - budowa placu zabaw ze środków zadania lokalnego Osiedla Złotniki.      OOOOOOOOOOOO

Zdjęcie placu zabaw.

Suchy Las 

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu przy ul. Bogusławskiego - doposażenie placu zabaw w urządzenie linowe ze środków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las Wschód.

Zdjęcie urządzenia linowego na placu zabaw.

Golęczewo

PLAC ZABAW przy ul. Strażackiej - doposażenie placu zabaw (tyrolka oraz piłkarzyki zewnętrzne) ze środków zadania lokalnego Sołectwa Golęczewo. 

Zdjęcie piłkarzyków plenerowych.
Zdjęcie osób zjeżdżającej na linie.

Suchy Las

Urządzenie muzyczne w parku ze środków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las Wschód.

Zdjęcie urządzenia muzycznego w parku.

Os. Grzybowe w Złotnikach

PLAC ZABAW - montaż deszczownicy ze środków zadania lokalnego Osiedla Grzybowego.

Zdjęcie deszczownicy.