CZYTELNICTWO GMINNE

biblioteka publiczna w suchym lesie

89 909

Liczba książek

4 271

Liczba audiobooków

707

Liczba filmów

6 113

Liczba zarejestrowanych użytkowników

56 743

Łączna liczba odwiedzin 

101 533

Łączna liczba wypożyczeń

4 044

Liczba pobrań ebooków i audiobooków przez platformy Legimi i Empik GO

Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2022 r.:

1 050 000

-7,56%

do roku 2021

działalność biblioteki

207

Liczba zorganizowanych wydarzeń bibliotecznych

4 913

Liczba uczestników wydarzeń bibliotecznych

Przez cały 2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las wraz z filiami bibliotecznymi w Chludowie i na stacji PKP Złotniki funkcjonowała w sposób ciągły. Trzeba dodać, że po przeniesieniu filii bibliotecznej do zrewitalizowanego obiektu złotnickiej stacji kolejowej, liczba korzystających znacznie wzrosła. Działania CKiBP skupione były na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, kształtowaniu wrażliwości u nowych odbiorców literatury, a także tworzeniu warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, poprzez umożliwianie dostępu do różnych nośników informacji. 

Biblioteka zapewniła swoim czytelnikom dostęp do platformy Legimi oraz EmpikGo z którego aktywnie korzystali. Udostępnianie zbiorów w Bibliotece jest zautomatyzowane. Od stycznia 2022 r. odbywa się przy wykorzystaniu zmodernizowanego programu bibliotecznego Sowa SQL Premium. Na stronie internetowej biblioteki zamieszczony jest katalog on-line, dzięki któremu czytelnicy mają stały dostęp do swojego konta, mogą zamawiać, rezerwować materiały biblioteczne i prolongować termin ich zwrotu. Dostęp do katalogu oraz kont umożliwia także aplikacja mobilna Sowa MOBI

W ramach prowadzonej edukacji czytelniczej biblioteka prowadziła działalność wyłącznie stacjonarną. W roku 2022 odbyło się w Bibliotece: 107 lekcji bibliotecznych, 11 spotkań Klubów Przyjaciół Książki dla dorosłych i 11 Wczesnego Klubu Książki, 39 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących czytelnictwo oraz 27 spotkań cyklicznych: Akademia Gier, Montownia wyobraźni, Bajanie na dywanie, Czekanie na czytanie. Koncert zespołu Trupięgi – Lesman Boso. Zrealizowaliśmy również 11 spotkań autorskich z takimi twórcami jak Anna Kamińska, Piotr Milewski, Ryszard Ćwirlej, Eliza Piotrowska, Stasia Budzisz, Paweł Beręsewicz, Marcin Wicha, Anna Kaźmierak i Małgorzata Swędrowska. 

Biblioteka w 2022 r. pozyskała także 6.000 zł. z programu rządowego Partnerstwo dla książki na realizację zadania „Od dalekiej do bliskiej – o (naszej) Marii Konopnickiej”. Otrzymano pieniądze ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu realizowanego pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Suchy Las od marca do końca września przeprowadziliśmy lekcje biblioteczne dla przedszkoli pod hasłem „O krasnoludkach…” oraz dla uczniów szkół podstawowych „Maria, Wanda i ja – jak inspirują nas wielkie Polski”. Trzykrotnie współpracując z Panią Małgorzatą Swędrowską odbyły się warsztaty czytania wrażeniowego dla rodziców i małych dzieci (1-3 lat) „Patataj! Pojedziemy w cudny kraj!”. Dzięki czytaniu wrażeniowemu i wierszy Marii Konopnickiej najmłodsi mieli okazję zrozumieć sens zdań wybranych tekstów literackich, pomimo nie posiadania przez nich umiejętności samodzielnego czytania. W sezonie letnim przeprowadzony został także cykl mikrowypraw „Na jagody! Mikrowyprawy literackie z Marią Konopnicką”. Warsztaty te stanowiły spotkania poezji z naturą. Pod kierunkiem doświadczonego edukatora Michała Oźmińskiego w ramach współpracy z Fundacją Dziupla Inicjatyw Kulturalnych i po wcześniejszej konsultacji ścieżek edukacyjnych z Nadleśnictwem Łopuchówko odbyło się pięć wypraw do lasów w miejscowościach Chludowo, Złotniki, Suchy Las, Golęczewo oraz Biedrusko.

Ponadto Biblioteka pozyskała 20.000 zł. na zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 1, dotyczącego poprawy oferty bibliotek publicznych - Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Plakat "Noc na Olimpie".
Plakat "Mikrowyprawy literackie Na Jagody".
Plakat "Książka z wielkanocnym jajem".

Zobacz to jeszcze raz!