DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

wydatki na kulturę w 2022 r.

6 986 490

+39,32%

do roku 2021

dotacja podmiotowa dla  domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2022 r.:

2 686 035

+18,85%

do roku 2021

wydarzenia kulturalne w 2022 r.

Działo się... 

Rok 2022 przebiegał już bez żadnych zakłóceń epidemicznych, co przy uwarunkowaniach budżetowych (mimo kryzysu, inflacji i znacznym wzroście kosztów utrzymania) umożliwiało realizację założonych planów kulturalnych na wszystkich polach, którymi zajmuje się CKiBP. Z drugiej strony przyniósł z sobą wojnę w Ukrainie, która dla wszystkich gminnych instytucji oznaczała nowe, nieznane dotąd wyzwania.

W garażu Centrum Kultury został zorganizowany skład rzeczy potrzebnych uchodźcom przybywającym do gminy Suchy Las. Wszelkiego rodzaju dobra były zbierane przez osoby prywatne, stowarzyszenia i instytucje. Skład działał od początku marca do końca kwietnia 2022 r. Od początku marca do końca czerwca 2022 r. w CKiBP działał Klub Edukacyjno-Artystyczny, w którym dzieci z Ukrainy, pod opieką dwóch opiekunek brały udział w zajęciach, bawiły się z rówieśnikami, a także miały zapewnione bezpłatne obiady. W sali widowiskowej Centrum Kultury w Suchym Lesie oraz filii Stary Bar w Chludowie zostały zorganizowane koncerty dla Ukrainy, połączone ze zbiórką pieniędzy na najpotrzebniejsze artykuły.

Plakat CK i BP Ukrainie - zbiórka".
Zdjęcie dziecka wykonującego rysunek na eko-torbie.
Zdjęcie rysunku.
Zdjęcie kącika dziecięcego w sali.

W 2022 r. zrealizowano m.in. następujące wydarzenia kulturalne:

najważniejsze wydarzenia kulturalne w 2022 r.

Od początku 2022 r. w normalnym trybie prowadzone były zajęcia edukacyjno-artystyczne w dziedzinach plastyki, muzyki, teatru i tańca. W okresie od początku roku do końca czerwca w cyklicznych zajęciach uczestniczyło 800 osób. Po wakacjach, w związku z powiększeniem oferty kulturalnej liczba ta wzrosła do 900. Jesienią 2022 r. zostały także utworzone grupy zajęciowe w Domu Osiedlowym w Biedrusku. Oferujemy tam zajęcia plastyczne dla dzieci razem z rodzicami, grę na bębnach oraz breakdance.

Zdjęcie kobiet z wyrobami z makramy.
Plakat "Zajecie CKiBP w Biedrusku.

Z breakdance związane jest wydarzenie, które zostało zorganizowane w maju 2022 r., pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las. Breaking School Battle była dwudniową imprezą, podczas której rywalizowali tancerze z wielu szkół breakdance z całej Polski oraz goście z zagranicy. 

Plakat " Breaking School Battle".

Przez cały 2022 r. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las organizowała koncerty, spektakle i spotkania autorskie, a także tradycyjne, sztandarowe wydarzenia, jak silnie proekologiczny Wiosenny Festyn Przyrodniczy, Dzień Dziecka (tym razem w Dolinie Muminków) i Sucholeską Noelkę oraz konkursy recytatorskie

Zdjęcie spektaklu teatralnego.
Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie dzieci z torbami.

W obiekcie CKiBP można było obejrzeć 6 wystaw, w tym 4 wystawy malarstwa, wystawę jubileuszową Gazety Sucholeskiej oraz wystawę prezentującą dokonania uczestników zajęć Koła Kamery, w dziedzinie fotografii i filmu. Dodatkowo zorganizowana została trzydniowa wystawa makiet i kolejek elektrycznych, we współpracy ze stowarzyszeniem Nadwarciańska Kolej Drezynowa.

Plakat "Powiększone historie".
Zdjęcie ulotek.

Dużym sukcesem artystycznym i frekwencyjnym były zorganizowane po dwóch latach przerwy Dni Gminy Suchy Las. Tysiące gości bawiły się na całym terenie imprezy, w szczególności zaś przed sceną, gdzie wystąpili: Orkiestra Dęta Chludowo, Oksana Hamerska z zespołem, zespół Shatzi, a następnie Małgorzata Ostrowska i Nocny Kochanek.

Zdjęcie artysty z mikrofonem.
Zdjęcie Małgorzaty ostrowskiej z wiankiem na głowie.
Zdjęcie przedstawia koncert.
Logo "30. Finał WOŚP w Suchym Lesie ".

30. Finał WOŚP w Suchym Lesie 

W styczniu 2022r., wspólnie ze Sztabem z gminy Rokietnica, CKiBP wzięło udział w Finale WOŚP, wspólną decyzją zorganizowanym jeszcze w trybie online

Koncert Ostatkowy Orkiestry Dętej z Chludowa

Koncert Ostatkowy Orkiestry odbył się 1 marca 2022 r. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las. Podczas koncertu wręczona została statuetka "Dębowego Liścia" za zasługi dla gminy Suchy Las w obszarze sportu a także Certyfikat Przyjaciela Orkiestry. Statuetkę "Dębowego Liścia" odebrał p. Krzysztof Linkowski. 

Zdjęcie przedstawia wręczanie kwiatów.
Zdjęcie przedstawia kobiety grające na fletach.
Zdjęcie osób przy pomniku Wojciech Bogusławskiego.

265. rocznica urodzin Wojciecha Bogusławskiego

9 kwietnia minęła 265. rocznica urodzin Wojciecha Bogusławskiego, ojca sceny narodowej, aktora, reżysera, dyrektora i założyciela teatru. Wojciech Bogusławski urodził się 9 kwietnia 1757 r. w Glinnie, w nieistniejącej już wsi na terenie dzisiejszego poligonu wojskowego w Biedrusku.

W rocznicę urodzin Bogusławski w towarzystwie Pań zawitał do Suchego Lasu. Spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi jego imię. Przystanął także przy ławeczce, upamiętniającej jego osobę  i pojawił się w rodzinnym Glinnie.

Herbowa Gra Rowerowa

12 czerwca w ramach obchodów Dni Gminy Suchy Las odbyła się Herbowa Gra Rowerowa - Podróż w czasie". Uczestnicy zabawy na rowerach udali się w podróż w czasie, by zgłębić historię gminy Suchy Las. 

Zdjęcie śpiewającego chóru.

Festiwal Muzyki Sakralnej

W niedzielne popołudnie 21 listopada 2022 r. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie wypełniła przepiękna muzyka. Tego dnia w sucholeskiej świątyni już po raz czternasty odbył się Festiwal Muzyki Sakralnej, organizowany przez Chór Soli Deo z Suchego Lasu. Oprócz gospodarzy tego muzycznego wydarzenia, przed publicznością wystąpiły: Chór Sine Nomine z Poznania, Chór Lutnia z Międzychodu oraz Schola Magis z Poznania. 

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Tradycyjnie 1 września mieszkańcy Gminy Suchy Las spotkali się w Łagiewnikach, by tam oddać hołd poległym w II Wojnie Światowej. 

Wielki Test Wiedzy o Gminie Suchy Las

Tegoroczna edycja Wielkiego Testu po raz pierwszy odbyła  się online. Na pytania dotyczące gminy Suchy Las – jej przeszłości, teraźniejszości – udzielono 75 odpowiedzi. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała nie tylko liczba uzyskanych punktów, ale również wcześniejsza data wypełnienia Testu.

2 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Laureatom Wielkiego Testu gratulacje złożył Zastępca Wójta Marcin Buliński. 

STARY BAR W CHLUDOWIE w 2022 r.

2022 r. był pierwszym pełnym rokiem działalności Filii CKiBP w Chludowie. Zgodnie z zamierzeniami i umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, Stary Bar stał się domem lokalnych stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych. Według ustalonego grafiku, korzystają z niego w trybie ciągłym: 

Każda z tych organizacji prowadzi swoje zajęcia w sekcjach, przy czym Orkiestra i Chludowianie działają jak szkoła muzyczna i szkoła tańca, szkoląc adeptów swoich sztuk, a następnie wspólnie występując. Takie występy w ciągu ubiegłego roku miały miejsce kilkakrotnie z różnych okazji, na czele z koncertem Orkiestry na dziedzińcu Starego Baru oraz występami Chludowian podczas Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Integracje”.

CKiBP w 2022 r. prowadziło w Starym Barze własne zajęcia edukacyjno-artystyczne. Wypełniając lukę w dziedzinie plastyki, zaoferowano mieszkańcom zajęcia w czterech grupach, dwóch dziecięcych, młodzieżowej i grupie dla dorosłych. W ofercie są także zajęcia z artystycznego aerobiku. Odbyły się także, organizowane przez Centrum koncerty Wiesława Prządki, grupy Good Staff, Dixie Company i Potańcówka na Ludowo. 

W Starym Barze można było również obejrzeć wystawę prac plastycznych uczestników zajęć, a także wystawę malarstwa studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia występ zespołu ludowego.
Zdjęcie przedstawia występ muzyczny zespołu ludowego.