oŚWIATA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

40,66%

-4,53 pp.

do roku 2021

22 464

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

9 135

Subwencja oświatowa
na ucznia

13 329

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Suchy Las w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2022 r.

53 219 481

+1,85%

do roku 2021