DOTACJE DLA placówek niepublicznych

W 2022 r. Gmina Suchy Las przekazała dotację dla szkół podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków oraz klubów malucha funkcjonujących na terenie gminy, lecz prowadzonych przez inny organ niż gmina. Ponadto dotacją wsparto przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie innych JST, z uwagi na objęcie w nich wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy Suchy Las. 

Łącznie w 2022 r. na wymienione dotacje przekazano 12.617 870,28 zł.

  2 289 504

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2022 r. dla niepublicznych szkół podstawowych (w tym dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez SP).

  8 754 667  

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2022 r. dla przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ niż JST.

 522 324 zł 

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

  1 051 375  

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2022 r. dla żłobków i klubów malucha.

Dotacje dla placówek niepublicznych w 2022 r.