EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:


Jakość nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Suchy Las utrzymuje się na wysokim poziomie. W roku szkolnym 2021/2022 gminne szkoły osiągnęły w powiecie poznańskim wysokie wyniki z przedmiotów egzaminacyjnych. 

61%

Średni wynik egzaminu z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

67%

Średni wynik egzaminu z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

79%

Średni wynik egzaminu z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były wyższe niż średnie wyniki uzyskane w skali powiatu (o 4%), województwa  (o 11%) oraz kraju (o 8%).

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie SP nr 2 oraz uczniowie SP nr 1 w Suchym Lesie.

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

25

Liczba laureatów konkursów, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

18

Liczba finalistów konkursów, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

34

Liczba wyróżnień zdobytych w konkursach, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Zespół Szkół  im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Zespół Szkół  im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.