porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

3 385 816

+72,40%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Suchy Las przeznaczyła 3.385.815,63 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.  Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (967.372,12 zł) oraz działalność Straży Gminnej (1.087.623,78 zł). W ramach wydatkowanych środków 984.973,34 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Suchy Las w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ

1 431

Liczba interwencji w 2022 r.

322

Liczba udzielonych pouczeń w 2022 r.

64

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2022 r.

293

Liczba przeprowadzonych kontroli posesji w 2022 r.

172

Liczba zgłoszeń dotyczących zwierząt
w 2022 r.

27

Liczba prelekcji w placówkach oświatowych w 2022 r.

działania straży gminnej w 2022 r. w liczbach:

W 2022 r. strażnicy przeprowadzili na terenie Gminy Suchy Las akcje związane z bezpieczeństwem obywateli i prewencją, takie jak "Znicz", "Świadomy rowerzysta", "Bezpieczne wakacje", "Jestem widoczny", "Bezpieczna droga do szkoły". Ponadto zorganizowano cykl szkoleń oraz egzaminów na kartę rowerową w placówkach oświatowych na terenie całej gminy.

Zdjęcie dzieci siedzących w sali.
Zdjęcie chłopców z upominkami.
Zdjęcie grupowe dzieci w sali w kamizelkach odblaskowych z uniesionymi kciukami.
Zdjęcie grupowe dzieci w sali w kamizelkach odblaskowych z uniesionymi kciukami.
Zdjęcie dzieci siedzące na czerwonej macie i krzesłach podczas potkania z policjantką.
Zdjęcie policjantki wchodzącej do sali klasowej.

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Gmina Suchy Las zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy  o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy występują cztery jednostki OSP:

Gmina Suchy Las zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

W 2022 r. OSP z terenu Gminy Suchy Las liczyły 189 członków, z czego 76 członków uprawnionych było do udziału  w akcjach gaśniczych. 

Zdjęcie osób ze sztandarem.
Zdjęcie wozów strażackich

435

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

88

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

339

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Jednostki OSP w 2022 r. zabezpieczały liczne imprezy sportowe i kulturalne na terenie Gminy Suchy Las. Brały udział m.in. w obchodach rocznicowych wybuchu II Wojny Światowej w Łagiewnikach, rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Dnia Niepodległości, wydarzeniach kościelnych. Ważnym wydarzeniem w działalności jednostek były obchody 100-lecia OSP Chludowo. Strażacy ochotnicy wspierali wielokrotnie różnego rodzaju imprezy i festyny organizowane dla mieszkańców gminy. Zabezpieczały dni Gminy Suchy Las. Prowadzono również zbiórki darów dla poszkodowanych mieszkańców Ukrainy.

Ponadto jednostki OSP prowadziły działalność edukacyjną, organizując półkolonie oraz festyny tematyczne.