promocja gminy

Działania promocyjne Gminy odbywają się na wielu płaszczyznach.  Referat Promocji organizował i współorganizował szereg imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i patriotycznych, których  wykaz publikowany jest w takich działach jak Działalność kulturalna, Kultura fizyczna i turystyka i Współpraca z jednostkami pomocniczymi. Działalność promocyjna prowadzona była również podczas imprez takich jak Globasket 2022, Breaking School Battle, Dni Pracy Organicznej czy Maltańskiego Koncertu Charytatywnego. 


W 2022 r. Urząd Gminy wydał  publikację książkową „Monografia cmentarza w Chojnicy” oraz przewodnik turystyczny „Weekendownik”, dystrybuowany w punktach informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną.  

Strona internetowa Gminy Suchy Las

Do zakresu działań promocyjnych należy również współpraca z gminami partnerskimi, w tym organizowane corocznie zimowe i letnie międzynarodowe wymiany młodzieży. Szerzej opisano tę działalność w dziale Związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie.


Jednym z głównych narzędzi promocji Gminy Suchy Las jest strona internetowa suchylas.pl. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2022 r. na stronie internetowej Gminy Suchy Las zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe.


Statystyki gminnej strony internetowej w 2022 r.:


Na stronie internetowej gminy w 2022 r. funkcjonowała także intuicyjna i przyjazna w obsłudze Strefa Usług Elektronicznych. Za jej pośrednictwem, bez wychodzenia z domu można było składać w elektronicznej formie wnioski oraz formularze, dotyczące m.in. deklaracji podatku od nieruchomości oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Łącznie Strefę Usług Elektronicznych w 2022 r. odwiedziło 19.169 użytkowników. Ponadto w 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP:

Potwierdzono 775 profili zaufanych.

Dodatkowo gmina prowadziła gminny profil w serwisie społecznościowym Facebook Gmina Suchy Las. Na profilu FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Gminny profil serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców gminy oraz wielu innych internautów. Dodatkowo facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem. 


Statystyki gminnego profilu facebook w 2022 r.:


polityka informacyjna gminy

Jednym z zadań bieżących jednostki samorządowej jest prowadzenie polityki informacyjnej, polegającej na komunikowaniu się z mieszkańcami oraz odbiorcą zewnętrznym, co jest podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorządu lokalnego.

Za prowadzenie polityki informacyjnej Gminy Suchy Las odpowiedzialny jest Referat Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w oparciu o przepisy prawa, tj. na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Polityki Informacyjnej Gminy Suchy Las. 

Przyjęte założenia polityki informacyjnej uwzględniają wzajemność informacji, jej przepływu i rozpowszechniania. Wpisują się one w założenia celów operacyjnych i strategicznych obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las.

Polityka informacyjna gminy Suchy Las realizowana jest m.in. poprzez pismo samorządowe pn. „Gazeta Sucholeska”. W 2022 r. przy „Gazecie Sucholeskiej”, której wydawcą jest Gmina Suchy Las, działał zespół redakcyjny w składzie: Barbara Stachowiak, Joanna Nowak, Paweł Andrzejewski, Krzysztof Antkowiak, Andrzej Ogórkiewicz. 

Za redagowanie i dystrybucję pisma samorządowego Gminy Suchy Las, wydawanego przez Gminę odpowiedzialny był Referat Promocji Gminy. W minionym roku ukazało się 10 wydań „Gazety Sucholeskiej”. Każde wydanie zawierające 40 stron drukowane było w nakładzie 4.700 egzemplarzy. 

Koszty: druku, składu oraz kolportażu „Gazety Sucholeskiej” wyniosły: 103.204,51 zł i zostały zrekompensowane w 45% z wpływów z reklam, które stanowią dochód Gminy (46.902,16 zł).

W Gazecie Sucholeskiej publikowane były informacje, relacje z istotnych wydarzeń w życiu Gminy, ogłoszenia samorządowe, kulturalne, historyczne, społeczne, oświatowe, sportowe oraz biznesowe. Oprócz tego dwa wydania zostały wzbogacone o informator dla obywateli Ukrainy oraz program Dni Gminy Suchy Las.

Gazeta dystrybuowana była do wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz do Radojewa i Moraska w Poznaniu. Ponadto Gazeta Sucholeska wysyłana była do: gmin partnerskich, bibliotek na terenie całego kraju – jako egzemplarz obowiązkowy, urzędów gmin sąsiadujących z Gminą Suchy Las, urzędów i jednostek im podległych z siedzibą w Poznaniu (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu czy Urząd Miasta Poznania), a także organizacji i spółek, w których działa Gmina Suchy Las, np. Metropolia Poznań, Aquanet S.A., Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz do regionalnych mediów. Każdy numer Gazety przed wydaniem drukowanej wersji dostępny był na portalu Gminy Suchy Las oraz FB Gminy.

Rok 2022 dla „Gazety Sucholeskiej” był rokiem jubileuszowym. Gazeta obchodziła 30 lat istnienia. Z tej okazji podczas XLI sesji Rady Gminy Suchy Las miała miejsce uroczysta laudacja. Jubileusz gazety został podkreślony okolicznościową wystawą, którą można było oglądać w CKiBP w Suchym Lesie oraz w Starym Barze w Chludowie.

Polityka informacyjna Gminy realizowana była nie tylko poprzez własne wydawnictwo jakim jest „Gazeta Sucholeska”, ale także dzięki aktywnemu kontaktowi z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi. W ubiegłym roku kontynuowana była współpraca z prywatnymi wydawcami pism: „Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy” oraz „Twój Tydzień Wielkopolski”, która polegała na publikacji we wskazanych tytułach ważnych informacji dla mieszkańców, zapowiedzi wydarzeń czy ogłoszeń urzędowych. Ponadto okazjonalnie zlecana była w mediach regionalnych i ogólnopolskich publikacja / emisja materiałów promujących wydarzenia odbywające się na ternie Gminy. Kontynuowana była także współpraca z firmą People Photo Gallery, realizującą reportaże informacyjne. 

Plakat "30 lat gazety sucholeskiej".
Gazeta Sucholeska - różne wydania.
Zdjęcie plakatów powieszonych na ścianie.
System Powiadamiania SMS.

W 2022 r. funkcjonował System Powiadamiania SMS. System Powiadamiania SMS jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Gminy Suchy Las. Ci mieszkańcy, którzy pobrali aplikację otrzymywali w 2022 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych.  W 2022 r. za pośrednictwem aplikacji wysłano 12 komunikatów skierowanych do 2.806 użytkowników.

Promocja Gospodarcza Gminy Suchy Las

Działania promocyjne w ramach zadania pn. "Promocja Gospodarcza Gminy Suchy Las" realizowała Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.

Spotkania branżowe

Spółka uczestniczyła w spotkaniach mających na celu promowanie wśród podmiotów gospodarczych niskich stawek od środków transportowych

Spotkanie branżowe odbyło się 12 maja w Luboniu i zorganizowane było przez redakcję miesięczników TSL Biznes i Truck&Van. W jego trakcie zaprezentowano ofertę LARG sp. z o.o., przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi klientami oraz wymieniono się doświadczeniami z osobami reprezentującymi środowisko transportowe.

Artykuł w Informatorze Spotkań Transportowych Wiosna 2022

Ofertę LARG sp. z o.o. przedstawiono w formie artykułu zamieszczonego w Informatorze Spotkań Transportowych Wiosna 2022, który przez organizatora był dystrybuowany wśród uczestników i gości wszystkich spotkań organizowanych w ramach edycji Wiosna 2022, które odbywały się w innych miejscowościach tj. Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.

Zdjęcie stolika z gadżetami.
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki.
Spotkanie - Towarzystwa leasingowe.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki

W dniach 07-09 listopada spółka reprezentowała Gminę Suchy Las na Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki, które odbywały się w halach wystawienniczych EXPO XXI w Warszawie. 

Targi zgromadziły około 300 wystawców i kilka tysięcy odwiedzających. Spółka promowała korzyści płynące z rejestracji pojazdów na terenie gminy, w kontekście niskich podatków od środków transportowych. Podkreślano kompleksowe podejście do potencjalnych klientów, wyrażone wsparciem w postaci oferty Wirtualnego Biura Larg Office.

Towarzystwa leasingowe

Spółka zawarła stałe umowy o współpracy z Towarzystwami Leasingowymi ING Lease (Polska) oraz Santander Leasing S.A. Na mocy przedmiotowych umów Towarzystwa zobowiązały się do podejmowania działań wśród swoich klientów promujących wybór miejsca rejestracji pojazdów za pośrednictwem oddziału w Urzędzie Gminy Suchy Las, w zamian za co wypłacona została przez Larg premia z tytułu faktycznie dokonanych i rozliczonych (potwierdzonych przez Gminę Suchy Las) rejestracji.  Dodatkowo umowy zobowiązują Towarzystwa Leasingowe do dystrybucji wśród klientów dokonujących rejestracji na terenie Gminy Suchy Las, naklejek na burty samochodów, które promują niskie stawki podatkowe w Gminie. Naklejki zostały zakupione z budżetu dedykowanego na działania promocyjne i przekazane już do dystrybucji Towarzystwom Leasingowym.